കമ്പിൽ മേഖല എസ്.കെ.എസ്.എസ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ബാഫഖി തങ്ങൾ അനുസമരണവും ഖത്മുൽ ഖുർആൻ സദസ്സും സംഘടിപ്പിക്കും

കമ്പിൽ മേഖല എസ്.കെ.എസ്.എസ് കമ്മിറ്റി നാളെ ത്വലബാ യൂണിറ്റിൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ്

തങ്ങൾ. സയ്യിദ് ബാഫഖി തങ്ങൾ അനുസമരണവും ഖത്മുൽ ഖുർആൻ സദസ്സും സംഘടിപ്പിക്കും.ദാറുൽ ഹസനാത്ത് അറബിക് കോളേജ് കണ്ണാടിപ്പറമ്ബ്..
സ്വഫാ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് കുമ്മയാക്കടവ്…
ഹിദായതു ത്വലബ ദർസ് നൂഞ്ഞേരി…
ഹിദായതു ത്വലബ ദർസ് കമ്പിൽ..
മിസ്ബാഹുൽ ഉലൂം ദർസ്, പുലൂപ്പി..
എന്നീ സ്ഥാപനത്തിൽ വെചാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്..

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: