എട്ടിക്കുളം തഖ്‌വ മസ്ജിദിൽ ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിനു താൽകാലിക സ്റ്റേ ഉത്തരവ് എന്ന വാർത്ത വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന് മസ്ജിദ് അധികൃതർ

എട്ടിക്കുളം : എട്ടിക്കുളം തഖ്‌വ ജുമാ മസ്ജിദിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസമായി എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചു കൊണ്ട് ജുമുഅ നിസ്കാരം നടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ സ്റ്റേ ഓർഡർ എന്ന വ്യാജേന ഒരു വാർത്ത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി മഹല്ല് നിവാസികളിലും വിശ്വാസികളിലും പ്രചരിക്കുന്നതായി അറിയാൻ സാധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വാർത്ത നിർമിച്ചവർക്കെതിരെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടിക്കൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും തഖ്‌വ മസ്ജിദ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് പള്ളിയിൽ ജുമുഅ നമസ്കാരം നടന്നു എന്നും ഈ വാർത്തയിൽ വിശ്വാസികളാരും വഞ്ചിതരാവരുതെന്നും മസ്ജിദ് പരിപാലന കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 26 നാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഉത്തരവുണ്ടായത്

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.