റേഷൻ വിതരണ വിവരങ്ങള്‍ ഒരാഴ‌്ചയ‌്ക്കുള്ളില്‍ പുതിയ സെര്‍വറിലേക്ക‌് കൈമാറും

തിരുവനന്തപുരം: ഇ പോസ‌് മെഷീന്‍ വഴിയുള്ള റേഷന്‍ വിതരണത്തിലെ പ്രശ‌്നങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചതായി

ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ‌് അറിയിച്ചു. സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍മൂലം ബുധനാഴ‌്ച രണ്ട‌് മണിക്കൂര്‍ നേരം റേഷന്‍വിതരണം മുടങ്ങി. തകരാര്‍ ബുധനാഴ‌്ച വൈകിട്ടോടെ പരിഹരിച്ചു.

സെപ്തംബറിലെ റേഷന്‍ വിതരണം ഒക്ടോബര്‍ ആറ‌ുവരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട‌്. ഉയര്‍ന്ന ശേഷിയുള്ള പുതിയ സര്‍വറിലേക്കുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു. ഒരാഴ്ചയ‌്ക്കുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. ഇതോടെ ഇടയ‌്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക തകരാര്‍ ഒഴിവാകാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന‌് ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ‌് അറിയിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.