കേരളത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച റെയിൽവേ പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ നാലിന്

പ്രളയം കണക്കിലെടുത്ത് കേരളത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ നാലിനു നടക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക്‌ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു പരീക്ഷ മാറ്റിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത്, 13, 14, 17, 20, 21 തീയതികളിൽ കേരളത്തിലെ സെന്ററുകളിൽ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ്‌ മാറ്റിയത്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.