എളയാവൂർ സി.എച്ച്.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് നാളെ അവധി

എളയാവൂർ സി.എച്ച്.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ എട്ടാം തരം വിദ്യാർത്ഥി അബ്ദുൾ ബാസിത്തിന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് കൊണ്ട് സ്കൂളിന് നാളെ (26.07 .2018 വ്യാഴം) സ്കൂളിന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി.പി.സുബൈർ അറിയിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.