രാജ്യവ്യാപകമായി പടക്കങ്ങളും പടക്കനിർമാണവും പൂർണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന ഹർജി ഉപാധികളോടെ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

രാജ്യവ്യാപകമായി പടക്കങ്ങളും പടക്കനിർമാണവും പൂർണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന ഹർജി ഉപാധികളോടെ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ പടക്കങ്ങൾക്കു മാത്രമേ അംഗീകാരം ലഭിക്കൂ. ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പടക്കം വിൽക്കാൻ സാധിക്കു. ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം പൂർണമായും നിരോധിച്ചു.

ജസ്റ്റിസ്മാരായ എ.കെ.സിക്രി, അശോക് ഭൂഷണ്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഭരണഘടനയുടെ 21–ാം അനുേച്ഛദ പ്രകാരം പൗരന്റെയും പടക്ക നിർമാതാക്കളുടെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്നു കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.