ന്യൂ മാഹി എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വൻ വെള്ളിയാഭരണ വേട്ട

ന്യൂ മാഹി എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ വി പി .ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ എൻ രജിത്ത് കുമാർ.,സി എച്ച് റിഷാദ്. എന്നിവർ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും കണ്ണൂരിലെ ജ്വല്ലറികളിലേക്ക് നികുതി വെട്ടിച്ച് കടത്തുകയായിരുന്ന 11 കിലോഗ്രാം വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും കടത്താനുപയോഗിച്ച എത്തിയോസ് ലിവ കാർ സഹിതം കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത ആഭരണങ്ങൾ ജി.എസ്.ടി. ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് എക്സൈസിന്റെ ശക്തമായ പരിശോധന നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആഭരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: