കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിട്ടയച്ചു

മംഗളൂരുവിൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെത്തിയ മലയാളി മാധ്യമ പ്രാവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ചു.ഇവർ ഇപ്പോൾ തലപ്പാടിയിൽ എത്തി. കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയാണ് തലപ്പാടി.കർണാടക പോലീസ് ആണ് ഇവരെ തിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചത്.മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ക്യമറയും മൈക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഉൾപ്പെടയുള്ള സാധനങ്ങളും തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: