കണ്ണാടിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി

കണ്ണൂർ: ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മാലോട്ട്, കണ്ണാടിപറമ്പ സാജിന തയ്യിബ് ദംമ്പതികളുടെ മകൾഫെഹിമിത (11) എന്ന പെൺ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി.നീണ്ടആറ്മണിക്കൂർ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.അതേസമയം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

One thought on “കണ്ണാടിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: