ഇരിട്ടി ടൗണിൽ മാലിന്യം തള്ളി; നഗരസഭ കയ്യോടെ പിടികൂടി

വീട് വൃത്തിയാക്കിയ മാലിന്യം ഇരിട്ടി ടൗണിൽ തള്ളിയവരെ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം തെളിവു സഹിതം കണ്ടെത്തി പിഴ ഈടാക്കി മാലിന്യം എടുപ്പിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇരിട്ടി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്രോച്ച് റോഡിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചാക്കുകളിലാക്കിയ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയത്.രാവിലെ നഗരസഭയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടു പോകാനെത്തിയവർ ഇവ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണു വീട് വ്യത്തിയാക്കിയ മാലിന്യങ്ങളാണന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.മാലിന്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ബാങ്കുകളുടെയും മറ്റും സ്ലിപ്പുകളും നിരീക്ഷണ ക്യാമറയും പരിശോധിച്ചാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയ ആളെ കണ്ടെത്തിയത്.പിഴ അടപ്പിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ തിരികെ എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.