കണ്ണൂരിൽ നാളെ (ജനുവരി 19) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൊളച്ചേരി കനാല്‍, കൊളച്ചേരി പറമ്പ്, നാല്‌സെന്റ് കോളനി ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 19) രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ എസ് എന്‍ കോളേജ്, ധര്‍മ്മപുരി, അവേര, അമ്പാടി, യാദവതെരു ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 19) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഹാജി റോഡ്, ഇല്ലിപ്പുറം, ചേനങ്കിത്തോട് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 19) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.