വളപട്ടണത്ത് തടിമരം കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്ന ലോറി ഓട്ടൊയിൽ ഇടിച്ച് ഓട്ടൊ ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

അപകടനിലയിൽ തടിമരം കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്ന ലോറി ഓട്ടൊയിൽ ഇടിച്ച് ഓട്ടൊ ഡൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് വളപട്ടണം സി പി എം ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലാണ് അപകടം. വലിയ തടി മരം രണ്ട് അടിയോളം ലോറിയുടെ സൈഡ് പുറത്ത് തള്ളിയാണ് ഉള്ളത്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.