മികച്ച സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഉസീബ് ഉമ്മലിന്

മികച്ച സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുള്ള വൈസ് മെൻ ഇന്‍റർനാഷണൽ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റീജിയണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്‌കാരം തലശ്ശേരി സ്വദേശി ഉസീബ് ഉമ്മലിന്. മുംബൈയിൽ വെച്ച നടന്ന ചടങ്ങിൽ വൈസ് മെൻ ഇന്‍റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ ഏരിയ പ്രസിഡന്‍റ് വി. എ. തങ്കച്ചൻ പുരസ്‌കാരം നൽകി.രക്തദാന പ്രവർത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻ നിർത്തിയാണ് അവാർഡ്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.