ഗാന്ധി സ്മാരക വായനശാല & കെ.സി.കെ.എൻ ലൈബ്രറി മഹാത്മ ബാലവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം തുടങ്ങി

മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ .മിഥുൻ മോഹനൻ കെ.വി ( NYK Thalassery block NYV)നിർവ്വഹിച്ചു. താഴെ കാവിൻമൂല ആശാരി പീടികയ്ക്ക് മുൻവശത്തുള്ള പ്രദേശം ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, കുപ്പികൾ, എന്നിവ ശേഖരിക്കുകയും ചാലുകളും, ഓടകളും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അടിക്കാടുകൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുകയും, ചാലുകളിൽ അടിഞ്ഞ മണ്ണ് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. മേഘ്ന മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ആർദ്ര രഗേഷ് ശുചിത്വ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുത്തു.ദേവകുമാർ.പി,തീർത്ഥ, സിദ്ധാർത്ഥ് ,മുഹമ്മദ് നാഫി, സാനിയ, അഭിലാഷ്, മധുസൂതനൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.