കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ അപകടം പതിവാകുന്നു

കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ റോഡിൽ ഇന്ന് രാവിലെ

ഉണ്ടായ അപകടം. റോഡിന്റെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ അറിയാത്ത ഓട്ടോഡ്രൈവർ രണ്ട് സ്ത്രീകളേയും കയറ്റി വരവേയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഓട്ടോറിക്ഷ റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റി. ഇതിനു മുൻപും ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപെട്ടിരുന്നു അന്ന് ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: