കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് (14/3/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ഇരിക്കൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ മലപ്പട്ടം, മലപ്പട്ടം സെന്റര്‍, മുനമ്പ് കടവ്, കുപ്പം, അടിച്ചേരി, കാപ്പാട്ട്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന്

(മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാടായി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ആര്‍സി ചര്‍ച്ച്, സിഎസ്‌ഐ ചര്‍ച്ച്, വാടിക്കല്‍, അതിര്‍ത്തി, യാസീന്‍ പള്ളി, മഞ്ഞേര വളപ്പ്   എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട്, വെങ്ങര, വെങ്ങരമുക്ക്, ശാസ്ത നഗര്‍, കൊവ്വപ്പുറം, അരും ഭാഗം, രാമപുരം, വയലപ്ര എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 6.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ധര്‍മ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ ധര്‍മ്മശാല, കോഫി ഹൗസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ദൂരദര്‍ശന്‍, സര്‍വീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ ഇടവേലിക്കല്‍, അയ്യല്ലൂര്‍, ശിവപുരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ്് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മട്ടന്നൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ കെഡബ്ലുഎ, വെളിയമ്പ്ര എന്നീ 11 കെവി ഫീഡറുകളില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഏഴന്നൂര്‍, അരീച്ചാല്‍, അക്കരവയല്‍. എലിപ്പറമ്പ്, കൊട്ടാരം, തെരുവാട്, റേഷന്‍ പീടിക, പറയനാട്, പറമ്പില്‍, വിസ്മയ, നമ്പ്യാര്‍ പീടിക ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ ഭഗവതി വില്ല, ഭഗവതി മുക്ക്, ബ്ലോക്ക്, കിഴുന്നപ്പള്ളി, കിഴുന്ന പാറ, ഉറുമ്പച്ചന്‍ കോട്ടം, താഴെ മണ്ഡപം, ഏഴര, സലഫി പള്ളി, മുനമ്പ്, ഭക്തമുക്ക്, ജീസണ്‍സ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ ചെങ്ങളായി ടൗണ്‍, അരിമ്പ്ര, നെല്ലിക്കുന്ന്, മുക്കാടം, ചെമ്പിലേരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ വട്ടക്കുളം, കുറുവ ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.