‘കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ’ ‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ എഴുത്തുകാരൻ എ.ആർ ജിതേന്ദ്രനെ ആദരിച്ചു

‘കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ’ ‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ എഴുത്തുകാരൻ എ.ആർ ജിതേന്ദ്രനെ എറണാകുളത്ത് നടന്ന കെ. .ജി .ഒ.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ  പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.  സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഓരോദിവസത്തെയും ചരിത്രപ്രാധാന്യവും ദിവസ വിശേഷവും പ്രഭാതത്തിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ  മുടങ്ങാതെ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ പൊതുവാച്ചേരി സ്വദേശി ജിതേന്ദ്രൻ എ ആർ കേരള ആഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഓഫീസറാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.