ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈത്താങ്ങാവാൻ മയ്യിൽ എൻ.ആർ.ഐ ഫോറവും

കണ്ണൂർ: മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള സഹായം

മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ഏറ്റുവാങ്ങി. മയ്യിൽ എൻ.ആർ.ഐ ഫോറം 160500 രൂപയുടെ ചെക്ക് എൻആർഐ പ്രസിഡന്റ്റ് പി.വി മനോജ് മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ ജെയിംസ് മാത്യു എംഎൽഎ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്റ് കെ.വി സുമേഷ്. മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡന്റ്റ് പി ബാലൻ, കെ.സി ഗോവിന്ദൻ പി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.