മട്ടന്നൂർ കാര അമ്പലത്തിനു സമീപത്തെ കല്യാടൻ മാധവി അമ്മ നിര്യാതയായി

മട്ടന്നൂർ കാര അമ്പലത്തിനു സമീപത്തെ ചിരു കണ്ടോത്ത് വീട്ടിൽ പരേതനായ കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാരുടെ ഭാര്യ കല്യാടൻ മാധവി അമ്മ (90) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞു മൂന്നിന് മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ കരിത്തൂർ പറമ്പിലെ വാതക ശ്മശാനത്തിൽ. മക്കൾ: ദാമോദരൻ (കാര), നാരായണൻ (മലക്കു താഴെ), ഗോവിന്ദൻ (പാലയോട് ), രാഘവൻ (കാവിൻ മൂല), ശങ്കരൻ (കാര), ജനാർദ്ദനൻ (ഏച്ചൂർ), ലക്ഷ്മണൻ (മലക്കു താഴെ), ഓമന ( പുന്നാട് ). മരുമക്കൾ: വനജ, പങ്കജാക്ഷി, ഓമന, പത്മിനി, വൽസല, പ്രീത, വൽസല, ശ്രീധരൻ.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.