കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ചേലേരി വലിയ പുരയിൽ കൃഷ്ണൻ (85) അന്തരിച്ചു

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ചേലേരി വലിയ പുരയിൽ കൃഷ്ണൻ (85) അന്തരിച്ചു

സംസ്കാരം 4 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലം പൊതുശ്മശാനത്ത്
ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: