കൃഷ്ണവാര്യർ അന്തരിച്ചു

കണ്ണൂർ  പെരുമൺ: സ്‌കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട 10 പിഞ്ചോമനകൾക്ക് അന്ത്യവിശ്രമത്തിനായി സ്ഥലം വിട്ടുനൽകി ഏവർക്കും മാതൃകയായിമാറിയ ശ്രീ. സി..വി. കൃഷ്ണവാര്യർ അന്തരിച്ചു. ഇരിട്ടി തളിപ്പറമ്പ് റോഡിൽ കുയിലൂരിന് സമീപം പെരുമണ്ണിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സ്ഥലത്തു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്മാരകം തന്നെ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.