സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം നടത്തും

പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ ശാസ്ത്ര, കായിക,

കലാ മേളകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം റദ്ദാക്കി. ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ മേളകൾ നടത്താനാണ് തീരുമാനം.
മേള ആഘോഷങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളുമില്ലാതെ സർഗശേഷിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നഷ്ടമാക്കരുതെന്നും തീരുമാനമായി.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.