സൗദിയിൽ ബലി പെരുന്നാൾ ആഗസ്ത് 21ചൊവ്വാഴ്ച; ആഗസ്ത്20നു അറഫാ ദിനം.

സൗദിയിൽ മാസപ്പിറവി കണ്ട വിവരം സുപ്രീം കോടതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.നാളെ ഞായറാഴ്ച ദുൽ ഹിജ്ജ 1 ആയിരിക്കും.

ഈ വർഷത്തെ അറഫാ ദിനം ആഗസ്ത് 20 തിങ്കളാഴ്ചയും ബലി പെരുന്നാൾ ദിനം ആഗസ്ത് 21 ചൊവ്വയുമായിരിക്കും.

പ്രശസ്ത വാന നിരീക്ഷകൻ അബ്ദുല്ല ഖുളൈരി അടക്കം നാലു പേർ സൗദിയിലെ സുദൈറിൽ മാസപ്പിറവി ദർശിച്ചതായി അറബ് പോർട്ടൽ സബ്ഖ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.