നീന്തൽ കുളത്തിലെ താരങ്ങളായി സാന്ദ്രജിത്തും അപർണ്ണയും

തൃശൂർ വിമലാ കോളേജിൽ വച്ച് നടന്ന 49 ‘മത് സംസ്ഥാന നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 200 മീറ്റർ ജൂനിയർ ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സാന്ദ്രജിത്ത് അശോക് സ്വർണ്ണവും 100 മീറ്റർ, 50 മീറ്റർ ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഇനങ്ങളിൽ വെങ്കലവും കരസ്ഥമാക്കി. സബ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ 200 മീറ്റർ ബാക്കസ്ട്രോക്ക് വിഭാഗത്തിൽ അപർണ്ണ പാർത്തൻ വെങ്കലവും നേടി. കണ്ണൂർ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്വിമ്മിംങ്ങ് കോച്ചിങ്ങ് സെന്ററിൽ നിന്ന് നീന്തൽ കോച്ച് അനിൽ ഫ്രാൻസിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇരുവരും വർഷങ്ങളായി നീന്തൽ പരിശീലിക്കുന്നത്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.