രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉല്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

. ഓണം സ്പെഷ്യൽഡ്രൈവ് 2018 ന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ട്രൈ ക്കിങ്ങ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ണൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിന്റെയും RPF ന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ട്രെയിൻ നമ്പർ 16345 നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വിവിത തരത്തിലുള്ള 250 കിലോഗ്രാം നിരോധിത പുകയില ഉത് പ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. സംയുക്ത റെയ്ഡിൽ RPF ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ. എ. പി.വേണു, അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ . ടി . വേലായുധൻ, എക്സൈ സ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ നസീർ.ബി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസ ർമാരായ രജിരാഗ്.പി.പി, റിഷാദ്. സി.എച്ച്, RPF ഉദ്ദോഗസ്ഥരായ കെ. മുരളീധരൻ, എം.റഷീദ്, ശ്രീകാന്ത് ഡ്രൈവർ ടി. ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.