മുഴപ്പിലങ്ങാട് കുളം ബസാറിൽ വ്യാപക കവർച്ച

മുഴപ്പിലങ്ങാട്: കുളംബസാറിലെ വിവിധ ഷോപ്പുകളിൽ കവർച്ച.
ബസാറിലെ എ.ജി.മൊ ബൈൽസ്, ടി. ഭാസ്കർ ടൈൽഷോപ്പ്, എസ്.എസ് സ്റ്റേഷനറി,എന്നിവയുടെ ഷട്ടർ തകർത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്തു കടന്നത്. അഭിലാഷ് ബേക്കറിയുടെ ഷട്ടറും ഭാഗികമായി തകർക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. അതിരാവിലെ പത്രവിതരണത്തിനെത്തിയവരാണ് കടകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് വിവരം അറിയിച്ചത്. നാശനഷ്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിവായിട്ടില്ല.
എടക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.