കഠാര കൊണ്ടല്ല. ആദർശം കൊണ്ടാണ് സർഗാത്മക കലാലയം പണിയേണ്ടത് :അനഘ നരിക്കുനി

തളിപ്പറമ്പ: msf സർസയ്യിദ് കോളേജ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. കഠാര കൊണ്ടല്ല ആദർഷം കൊണ്ടാണ് സർഗാത്മക കലാലയം പണിയേണ്ടത് എന്ന് അനഘ നരിക്കുനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഹസീൽ നരിക്കുനിയുടെ അദ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ഹരിത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അനഘ നരിക്കുനി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ ഹരിത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അസ്മിനാ അഷ്റഫ്,മുൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ്,മുൻ ഹരിത യൂണിറ്റ് ജന:സെക്രട്ടറി റിൻസിജ,ഹരിത യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സൂഹൈല,എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ യൂണിറ്റ് ജന:സെക്രട്ടറി Ck.ഷാനിം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഇസ്ഹാഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.