വാഹനഗതാഗത നിയന്ത്രണം

മേക്കുന്ന്-കുഞ്ഞിപ്പള്ളി-കുന്നുമ്മക്കര-ഓർക്കാട്ടേരി-വൈക്കിലശ്ശേരി-ചോറോട് റോഡിൽ മേക്കുന്ന് മുതൽ മോന്താൽക്കടവ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ ഡിസംബർ ആറ് മുതൽ പ്രവൃത്തി തീരുംവരെ വാഹനഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് ദേശീയപാത വിഭാഗം എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു. മേക്കുന്നിൽനിന്ന് വടകരയിലേക്ക് പോവുന്ന വാഹനങ്ങൾ പെരിങ്ങത്തൂർ, കിടഞ്ഞി, കരിയാട്, കുന്നുമ്മക്കര വഴി വടകരയിലേക്കും വടകരയിൽനിന്ന് മേക്കുന്നിലേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചും പോവേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: