കാട്ടാമ്പള്ളി റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടറുകൾ അടച്ചിടും

ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിറക്കൽ, പുഴാതി വില്ലേജുകളിൽ സർവേ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തേണ്ടതിനാൽ ഡിസംബർ ആറ് മുതൽ കാട്ടാമ്പള്ളി റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടറുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് അസി. എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു. പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലുമുള്ള താമസക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: