കണ്ണൂരിൽ നാളെ (6/1/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കീരിയാട്, ആനന്ത് കമ്പനി പരിസരം, ബുഷറ പ്ലൈവുഡ് പരിസരം, സെഞ്ച്വറി പ്ലൈവുഡ് പരിസരം, പി സി പ്ലൈവുഡ് പരിസരം, കൊല്ലറത്തിക്കല്‍ പ്ലൈവുഡ് പരിസരം ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 6) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും രാജാസ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ പരിസരം, വെങ്ങര വയല്‍, ഹാന്‍വീവ്, ആറാട്ട് വയല്‍, ചിറക്കല്‍ ചിറ ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചാലോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വടുവന്‍കുളം, നായാട്ടുപാറ റോഡ്, കോരാറമ്പ് മുക്ക്, മുണ്ടപ്പറമ്പ് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 6) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.