നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണം

എടക്കാട് : MSF ധർമ്മടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണത്തിന്റെ ഫ്ലാഗോഫ് എടക്കാടിൽ

വെച്ച് IUML ധർമ്മടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയംഗം മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു.റൗഫ് മാമ്പ,അബൂട്ടി പാച്ചാക്കര,മുനീർ പാച്ചാക്കര,തൻവീർ,സഊദ് മുഴപ്പിലങ്ങാട്,റംഷാദ് ആഡൂർ,ബഷീർ.ഇ.കെ,നിയാസ് അഞ്ചരക്കണ്ടി,നസീബ് വെണ്മണൽ,അജ്മൽ ബാവോട്,മുനീർ കാടാച്ചിറ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: