മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ആസാം സ്വദേശി പിടിയിൽ

കൂനത്തറ കൺസ്ട്രഷൻ തൊഴിലാളി ആസാം സ്വദേശി ജിത്തു പട്ടർ (24) നെ മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ മാങ്ങാട് വച്ച്

നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും നിരവധി പെൺ കുട്ടികളുടെയും,മാങ്ങാട് പരിസരത്തുള്ള പല വീടുകളുടെയും ഫോട്ടോയും ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.