കൊട്ടിയൂർ പീഡനം: പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും


തലശ്ശേരി: കൊട്ടിയൂരിൽ വൈദികൻ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ് സുപ്രീംകോടതിയും വിചാരണക്കോടതിയും

ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഹർജി ഹൈക്കോടതി നേരത്തേ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പ്രതിഭാഗം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി നേരത്തേ തള്ളിയിരുന്നു. കേസിന്റെ വിചാരണ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി (ഒന്ന്) പോക്സോ കോടതി മുൻപാകെ ഇന്ന് തുടങ്ങും.ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഹർജി ഹൈക്കോടതി നേരത്തേ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പ്രതിഭാഗം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി നേരത്തേ തള്ളിയിരുന്നു. കേസിന്റെ വിചാരണ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി (ഒന്ന്) പോക്സോ കോടതി മുൻപാകെ ഇന്ന് തുടങ്ങും.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.